Hướng dẫn cập nhật slideshow trên website

Đăng lúc 14:04 | 20-02-2014 - 8886 lượt xem
Hướng dẫn cập nhật slideshow trên website  -  Hướng dẫn chi tiết cách quản trị: thêm, sửa xóa slideshow

 

Hướng dẫn cập nhật slideshow trên website

Thiết kế web giá rẻ tại Kiên Giang 990

Ý nghĩa của việc "Cập nhật slideshow":

Phần này sẽ giúp bạn đưa lên những hình ảnh, sp đặc trưng nhất của website, đồng thời nếu bạn muốn có thể gán link vào từng ảnh của slideshow, slideshow sẽ xuất hiện trên trang chủ, ở ngay dưới banner.

Bạn truy cập website và đăng nhập trang quản trị trên hệ thống bằng user, pass đã được bàn giao, sau đó vào phần "Cập nhật Slideshow"B2:  Nếu chưa có ảnh nào, click vào "Tạo mới" để thêm 1 ảnh vào Slide Show. sau đó vào phần "Duyệt" để chọn ảnh, Lưu ý ảnh phải có kích thước 600x300 và dung lượng nhỏ hơn 500k.

B3: Chọn link mà bạn muốn gán vào ảnh, Link này có thể link đến sản phẩm, hay tin tức trên website của bạn.

B4: Kiểm tra lại các thông số sau đó nhấn vào nút "Thêm" để hoàn thành.

Ngoài ra bạn có thể chọn "Sửa" để thay thế hình ảnh và link liên kết mới vào ảnh cũ, Chọn "Xóa" để xóa hình ảnh và link liên kết ra khỏi Slide Show.

* Lưu ý: Slide Show chỉ hỗ trợ tối đa 5 ảnh, nếu bạn muốn thêm 1 ảnh mới vui lòng xóa 1 ảnh đã có trong Slide Show.