Hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng với Bộ Công Thương

Đăng lúc 10:02 | 07-07-2014 - 12224 lượt xem
Hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng với Bộ Công Thương  -  Hướng dẫn hồ sơ thông báo website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương, cách thông báo, cách gửi hồ sơ cho Bộ Công Thương...

 

Hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng với Bộ Công Thương

 

Trả lời:

 

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư 12/2013/TT-BCT, Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và thực hiện các bước sau:


Bước 1: Đăng ký tài khoản


 
Thương nhân, 
tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:


Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;


Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế thu nhập cá nhân của cá nhân;


Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động (*);


Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;


Các thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.


Bước 2: Xét duyệt tài khoản


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân, t
ổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:


Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thng và tiến hành tiếp Bước 3;


Nếu đăng ký tài khoản bị từ chi hoặc yêu cầu b sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.


Bước 3: Thông báo websiteSau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nh
ân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.Lưu ý: Các thương nhân, tổ chức sở hữu website TMĐT bán hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 29 đến Điều 34 trên trang chủ của website, cụ thể:


  • Điều 29. Thông tin về người sở hữu website
  • Điều 30. Thông tin về hàng hóa, dịch vụ
  • Điều 31. Thông tin về giá cả
  • Điều 32. Thông tin về điều kiện giao dịch chung
  • Điều 33. Thông tin về vận chuyển và giao nhận
  • Điều 34. Thông tin về các phương thức thanh toán

 

Lưu ý:


(*): Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần cung cấp các giấy tờ hợp pháp liên quan. 
 

(*): Đối với các website có thu thập thông tin cá nhân khách hàng, phải có Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.(Chi tiết xem Điều 68 - Điều 73 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP)

(*) Đối với website cung cấp chức năng đặt hàng trực tuyến phải có cơ chế để khách hàng đồng ý với các chính sách, quy định chung trước khi đề nghị giao kết hợp đồng.


Bước 4: Bộ Công Thương xác nhận thông báo


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nh
ân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:


Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;

Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 đ khai bálại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.


Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử 
lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.


( Nguồn: http://online.gov.vn)

 

Chủ đề này đã có 12224 lượt xem và 0 lượt phản hồi
- Để bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, các bình luận không dấu, mang tính Spam, không lịch sự sẽ bị xóa Bình luận: Hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng với Bộ Công Thương

Phản hồi Facebook