Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ website

Đăng lúc 10:11 | 07-07-2014 - 12049 lượt xem
Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ website  -  Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng của Bộ Công Thương, thời gian Bộ Công Thương trả lời hồ sơ...

 

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng?

 

Danh mục

Thời gian xử lý hồ sơ

Ghi chú
Đăng ký mở tài khoản 3 ngày làm việc

Phản hồi về việc 1) Cấp TK, hoặc 2) Từ chối

hoặc yêu cầu bổ sung thông tin

Thực hiện thông báo 3 ngày làm việc

 Phản hồi về việc 1) Xác nhận thông báo, hoặc 2)

Yêu cầu khai báo lại hoặc bổ sung thông tin

Thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo 3 ngày làm việc     

Xác nhận thay đổi, chấm dứt thông báoLink gốc:


http://online.gov.vn/HomePage/FAQ.aspx?CateAlias=hoi-dap


( Nguồn: http://online.gov.vn)

Chủ đề này đã có 12049 lượt xem và 0 lượt phản hồi
- Để bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, các bình luận không dấu, mang tính Spam, không lịch sự sẽ bị xóa Bình luận: Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ website

Phản hồi Facebook